Признати изпити в ОКС "магистър" по форми на обучение за летен семестър на уч. 2018/2019 г.

     


 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПР-01 Ивайло Симеонов Костадинов 295 ПМАВ-ДНДО Теория на счетоводството Среден 3
ПР-02 Ивайло Симеонов Костадинов 295 ПМАВ-ДНДО Въведение във финансите Не се признава
ПР-03 Ивайло Симеонов Костадинов 295 ПМАВ-ДНДО Мениджмънт и маркетинг Отличен 6
ПР-04 Ивайло Симеонов Костадинов 295 ПМАВ-ДНДО Икономикс Среден 3
ПР-05 Ивайло Симеонов Костадинов 295 ПМАВ-ДНДО Количествени методи Не се признава
ПР-06 Александър Дианов Милев 272 МУТ-ДНДО Операционни системи Добър 4
ПР-07 Александър Дианов Милев 272 МУТ-ДНДО Бази от данни Мн. добър 5
ПР-08 Александър Дианов Милев 272 МУТ-ДНДО Въведение в програмирането Добър 4
ПР-09 Павел Веселинов Пантелеев 227 МУТ-ДНДО Проектиране на
информационни системи
Добър 4
ПР-10 Павел Веселинов Пантелеев 227 МУТ-ДНДО Бази от данни Среден 3
ПР-11 Павел Веселинов Пантелеев 227 МУТ-ДНДО Операционни системи Отличен 6
ПР-12 Калина Христова Христова 15814 СК-СПНУ Счетоводство на
застрахователните
и пенсионните предприятия
Не се признава
на основание
чл. 53, ал. 3 от
Правилник за УДУЦМО
ПР-13 Радостин Илиев Йорданов 240 МТБ-СПН Мениджмънт и маркетинг Добър 4
ПР-14 Радостин Илиев Йорданов 240 МТБ-СПН Количествени методи Добър 4
ПР-15 Есма Алиева Пирелиева 315 МУТ-ДНДО Бази от данни Добър 4
ПР-16 Есма Алиева Пирелиева 315 МУТ-ДНДО Проектиране на
информационни системи
Мн. добър 5
ПР-17 Есма Алиева Пирелиева 315 МУТ-ДНДО Операционни системи Отличен 6
ПР-18 Иван Станимиров Иванов 236 МУТ-ДНДО Проектиране на
информационни системи
Среден 3
ПР-19 Иван Станимиров Иванов 236 МУТ-ДНДО Бази от данни Среден 3
ПР-20 Иван Станимиров Иванов 236 МУТ-ДНДО Операционни системи Добър 4
ПР-21 Георги Иванов Иванов 249 МУТ-ДНДО Бази от данни Среден 3
ПР-22 Георги Иванов Иванов 249 МУТ-ДНДО Проектиране на
информационни системи
Среден 3
ПР-23 Георги Иванов Иванов 249 МУТ-ДНДО Операционни системи Добър 4
ПР-24 Георги Васков Проданов 250 МУТ-ДНДО Бази от данни Добър 4
ПР-25 Георги Васков Проданов 251 МУТ-ДНДО Проектиране на
информационни системи
Добър 4
ПР-26 Георги Васков Проданов 252 МУТ-ДНДО Операционни системи Мн. добър 5
ПР-27 Никола Димитров Димитров 285 МУТ-ДНДО Операционни системи Добър 4
ПР-28 Никола Димитров Димитров 286 МУТ-ДНДО Проектиране на
информационни системи
Среден 3
ПР-29 Никола Димитров Димитров 287 МУТ-ДНДО Бази от данни Среден 3
ПР-30 Теодор Янчев Йорданов 221 МУТ-ДНДО Операционни системи Добър 4
ПР-31 Теодор Янчев Йорданов 222 МУТ-ДНДО Проектиране на
информационни системи
Добър 4
ПР-32 Теодор Янчев Йорданов 223 МУТ-ДНДО Бази от данни Добър 4
ПР-33 Калоян Атанасов Жеков 269 ИМБ-ДНДО Теория на счетоводството Отличен 6
ПР-34 Калоян Атанасов Жеков 269 ИМБ-ДНДО Икономикс Отличен 6
ПР-35 Калоян Атанасов Жеков 269 ИМБ-ДНДО Въведение във финансите Мн. добър 5
ПР-36 Атанас Йорданов Йорданов 261 МУТ-ДНДО Проектиране на
информационни системи
Среден 3
ПР-37 Атанас Йорданов Йорданов 261 МУТ-ДНДО Операционни системи Добър 4
ПР-38 Атанас Йорданов Йорданов 261 МУТ-ДНДО Бази от данни Среден 3
ПР-39 Василена Недялкова Неделчева 247 МБМ-ДНДО Въведение във финансите Отличен 6
ПР-40 Василена Недялкова Неделчева 247 МБМ-ДНДО Теория на счетоводството Добър 4
ПР-41 Василена Недялкова Неделчева 247 МБМ-ДНДО Икономикс Добър 4
ПР-42 Ивайло Николаев Ялнъзов 274 МУТ-ДНДО Проектиране на
информационни системи
Добър 4
ПР-43 Ивайло Николаев Ялнъзов 274 МУТ-ДНДО Бази от данни Среден 3
ПР-44 Ивайло Николаев Ялнъзов 274 МУТ-ДНДО Операционни системи Добър 4
ПР-45 Мирослав Илиянов Петков 275 АБ-ДНДО Икономикс Добър 4
ПР-46 Виктория Юлиянова Иванова 293 МБМ-ДНДО Икономикс Отличен 6
ПР-47 Виктория Юлиянова Иванова 294 МБМ-ДНДО Количествени методи Не се признава

Нагоре 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПЗ-01 Ралица Мариянова Русева 118434 СК-СПНУ Данъчно облагане Отличен 6
ПЗ-02 Ралица Мариянова Русева 118434 СК-СПНУ Одит Среден 3
ПЗ-03 Стоянка Тодорова Лесенска 145 МТБ-СПН Теория на счетоводството Не се признава
на основание
чл. 53, ал. 4 от
Правилник за УДУЦМО
ПЗ-04 Румяна Николаева Колева 131 СК-ДНДО Икономикс Добър 4
ПЗ-05 Румяна Николаева Колева 131 СК-ДНДО Теория на счетоводството Отличен 6
ПЗ-06 Боряна Тодорова Първанова 114 СК-ДНДО Въведение във финансите Отличен 6
ПЗ-07 Боряна Тодорова Първанова 114 СК-ДНДО Икономикс Отличен 6
ПЗ-08 Боряна Тодорова Първанова 114 СК-ДНДО Теория на счетоводството Отличен 6
ПЗ-09 Намзие Юсеин Халиева 142 СК-ДНДО Въведение във финансите Мн. добър 5
ПЗ-10 Станимир Данев Недялков 137 СК-ДНДО Теория на счетоводството Среден 3
ПЗ-11 Станимир Данев Недялков 137 СК-ДНДО Въведение във финансите Среден 3
ПЗ-12 Станимир Данев Недялков 137 СК-ДНДО Икономикс Среден 3
ПЗ-13 Румяна Николаева Колева 131 СК-ДНДО Мениджмънт и маркетинг Добър 4

Нагоре 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПД-01 Петя Колева Димитрова 42 КБУ-ДНДО Теория на счетоводството Мн. добър 5
ПД-02 Петя Колева Димитрова 42 КБУ-ДНДО Количествени методи Добър 4
ПД-03 Петя Колева Димитрова 42 КБУ-ДНДО Икономикс Добър 4
ПД-04 Петя Колева Димитрова 42 КБУ-ДНДО Мениджмънт и маркетинг Мн. добър 5
ПД-05 Петя Колева Димитрова 42 КБУ-ДНДО Въведение във финансите Мн. добър 5
ПД-06 Пламена Стоянова Стоянова 116708 ЛМ Устойчиво развитие
и зелена логистика
Добър 4
ПД-07 Красимира Стефкова Стоянова 34 ФИ-ДНДО Икономикс Отличен 6
ПД-08 Георги Иванов Ненов 41 КБУ-ДНДО Икономикс Мн. добър 5
ПД-09 Красимира Александрова
Смилянова
400930 ФИ-ДНДО Данъчно облагане Мн. добър 5
ПД-10 Веселина Димова Петрова 35 ЛМ-ДНДО Количествени методи Мн. добър 5
ПД-11 Кристиян Христофор Николов 43 КБУ-ДНДО Количествени методи Добър 4
ПД-12 Марио Йорданов Александров 50 БК-ДНДО Икономикс Добър 4

Нагоре