График за кариерни консултации през м. февруари 2019 г. в Кариерен център на ИУ-Варна

Сертифицирани по международната програма GCDF консултанти в Кариерен център на ИУ-Варна предлагат кариерни консултации за студентите на университета.

График за кариерни консултации

Повече информация за кариерното консултиране и за дейностите на Кариерен център
търсете в мрежата на ИУ-Варна за сътрудничество с бизнеса - UEBN.

Business Network