Кандидатстудентски справочник

Кандидатстудентски справочници се продават в каб. 127 б, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч.