Български език за чужденци

Български език за чужденци

Катедра „Славянски езици” към Икономически университет – Варна организира и провежда курсове по Български език за чуждестранни граждани.

Курсовете се водят от университетски преподаватели филолози с дългогодишен опит в преподаването на български език.

За повече информация:
E-mail: slav_ezici@ue-varna.bg
Икономически университет – Варна,
гр. Варна, бул. Княз Борис I 77,
ет. 2 , стая 225 г