Проучване на мотивацията за знания сред студентите и спазването на етичните норми

Проучване на мотивацията за знания сред студентите и спазването на етичните норми

Етичната комисия при Икономически университет - Варна кани всички студенти да се включат в проучване на мотивацията за знания сред обучаващите се в университета и спазването на етичните норми. Целта му е постигане на ефективност и усъвършенстване на съществуващите правила. Проучването е напълно анонимно, а попълването му отнема приблизително 10 минути.

Проучването е достъпно на адрес http://survey.ue-varna.bg/index.php/613412/lang/bg/newtest/Y и ще бъде активно до 06.03.2018 г.