Разпределение на кандидат-студентите по зали за конкурсен изпит по МАТЕМАТИКА

Разпределение на кандидат-студентите по зали за конкурсен изпит по МАТЕМАТИКА на 13.04.2008 г.: