Резултати от предварителните кандидатстудентски изпити

Резултати от предварителните кандидатстудентски изпити,
проведени в Икономически университет - Варна
(месец АПРИЛ 2008 година)