Възстановяване на кандидатстудентска такса на студентите от първи курс спец. "Информатика"

Възстановяване на кандидатстудентска такса на студентите от първи курс спец. "Информатика"

Възстановяване на кандидатстудентска такса на студентите от първи курс спец. "Информатика"  се извършва в каб. 231 "Финансово - счетоводен" отдел срещу представяне на касовия бон, лична карта и студентска книжка.