Кръгла маса "IT ИНОВАЦИИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2019"

Кръгла маса "IT ИНОВАЦИИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2019"