Резултати от държавен изпит на специалност "Корпоративен бизнес и управление" и специалност "Индустриален бизнес и предприемачество", проведен на 11 септември 2019 г.

Специалност "Корпоративен бизнес и управление" :

ФН 116401 Славена Кънчева Кънчева - Добър 4,25

ФН 114515 Александър Ангелов Иванов - Мн. добър 4,75

Специалност "Индустриален бизнес и предприемачество":

ФН 103047 Маринела Димитрова Александрова - Слаб 2,00

ФН 107169 Симона Ивелинова Данаилова - Добър 3,50

ФН 72832 Генчо Димитров Гаджовски - Среден 3,00

ФН 100038 Кристина Недкова Колева - не се явила

ФН 106987 Емил Динев Колев - Среден 3,00

ФН 106197 Евгения Стоилова Симеонова - Среден 3,00

ФН 107422 Глория Дианова Николова - Среден 3,00