Партньори по проекта BLUES се срещнаха в ИУ – Варна

Последната работна среща на партньорите по проекта BLUES се състоя на 11.09.2019 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна.

Проектът “BLUES: BLUe growth connects European Seas”/Синият растеж свързва и обединява Европейските морски пространства/ e финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм +“ КА2 Партньорство за иновации и и обмяна на добри практики – Стратегическо партньорство за професионално обучение и практика. Той стартира на 1 октомври 2017 г. и завършва на 30 септември 2019 г. 

Проектът се реализира от консорциум с 5 организации от 5 страни-членки на ЕС – Гърция, Кипър, България, Латвия и Испания.

Координатор на проекта е Община Пирея, Гърция  в партньорство с: 

„Енорос Консултинг“ ООД, Кипър

Морски клъстер, България,

Латвийска морска академия и

Морски клъстер, Барселона.

Колежът по туризъм при ИУ – Варна участва в реализирането на проекта като член на Морски клъстер –  България.

Постигнатите резултати по проекта са:

Специализиран уеб-портал One Stop Shop Portal.

Три курса за онлайн обучение чрез One Stop Shop Portal, със свободен достъп за използване след регистрация в портала:

1. Морска сигурност и безопасност, и устойчиво корабоплаване.

2. Крайбрежен и круизен туризъм.

3. Мениджмънт на риболова и  аквакултури.