Среща на ръководствата на Банка ДСК и ИУ – Варна

Нови идеи за партньорство и съвместни дейности бяха обсъдени на среща между ръководствата на Банка ДСК и Икономически университет – Варна. Тя се състоя на 11.09.2019 г. в академичната сграда на висшето училище. В нея участваха ректорът проф. д-р Евгени Станимиров със своя екип, Виолина Маринова – председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК, Юрий Генов – член на УС и изпълнителен директор, Лили Бойчева – главен регионален мениджър на РЦ – Варна.

През последните години Банка ДСК е един от стратегическите партньори на ИУ – Варна, който подкрепя инициативи и дейности на университета. Мениджъри от управленския екип на финансовата институция се включват в обучението на студентите, споделяйки практическия си опит; на Студентската улица в академичната сграда на ИУ се намира един от най-високотехнологичните офиси на Банка ДСК.