График защита на дипломни работи Ик.Т. и магистърски тези ГТБ / 13 септември 2019

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА”

Г Р А Ф И К

за провеждане на  защита на дипломни работи

специалност "Икономика и търговия" и магистърски тези "ГТБ"

Държавна изпитна комисия / състав /

  1. Доц. д-р Виолета Димитрова – председател
  2. Проф. д-р Данчо Данчев
  3. Доц. д-р Христо Трайков
  4. Доц. д-р Цветнен Цветков
  5. Доц. д-р Донка Желязкова
  6. Доц. д-р Михал Стоянов

Защита на дипломни работи 13.09. 2019 г. (петък) зала 316 Начало: 11,00 ч.

   Защита на магистърска теза

114495

    Радка Вълева

    Защита на дипломни работи

610/РО

Димитър Кюркчиев

140/ДО

Иванка Стоянова

512/ДО

Николай Ангелов