Държавна изпитна сесия м. Септември 2019 г.

Защитите на дипломни работи за специалности "Аграрен бизнес", "Бизнес консултиране", "Екоикономика" ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" ще се проведе на 11.09.2019г. в зала 319 от 8:00ч.

Комплексен държавен изпит(тестови център) за специалности "Аграрен бизнес", "Бизнес консултиране", "Екоикономика" ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"- 11 септември 2019 г. от 11.00 часа в зала 56.

В залата да не се допускат студенти без студентска книжка.