Държавни изпити септември 2019г.

Защитите на дипломни работи за специалност "Индустриален бизнес и предприемачество“, ще се проведат на 11 септември 2019г. в зала 523 от 09:00 часа.

Комплексен държавен изпит(тестови център) за специалности "Индустриален бизнес и предприемачество“ и „Корпоративен бизнес и управление“ - 11 септември 2019 г. от 11.00 часа в зала 58.

Комплексен държавен изпит(тестови център)  за спец. "Логистика“ и „Логистичен мениджмънт" - 12 септември 2019 г. от 08.30 часа в зала 523.

В залата да не се допускат студенти без студентска книжка.