Държавни изпити септември 2019г.

Защитите на дипломни работи за специалности "Маркетинг", УПМ, РМК, КМ и МБМ, ще се проведат на 11 септември 2019г. в зала 221 от 09:00 часа.

Първо ще бъдат защитите на ОКС "бакалавър", след това на  ОКС "магистър".

Защитите на дипломни работи за специалност "Международен бизнес"(с преподаване на англ. език) ще се проведат на 12 септември 2019 г. в зала 221 от 09:00 часа.

Комплексен държавен изпит(тестови център) за специалности "Маркетинг", УПМ, РМК, КМ и МБМ - 11 септември 2019 г. от 08.00 часа в зала 56.

Комплексен държавен изпит(тестови център)  за спец. "Международен бизнес" - 12 септември 2019 г. от 08.00 часа в зала 56.

В залата да не се допускат студенти без студентска книжка.