С изключителен успех приключи Международната лятна академия по лидерство

С изключителен успех приключи Международната лятна академия по лидерство, която се проведе от 2 до 5 септември 2019 г.  на остров Bozcaada (Турция). Икономически университет – Варна бе съорганизатор на форума. Ректорът проф. д-р Евгени Станимиров изнесе две презентации на тема: “Успех ли е да си успял (открий лидера в теб)” и “Брандът “успял съм”. Провокативната тематика “отключи” интереса на участниците и предизвика оживени дискусии за начините, по които можем да се позиционираме като успешни чрез автомаркетинг; за потенциалните “препъни-камъни” в този процес и т.н. Коментираха се и практически съвети “стъпка по стъпка” при изграждането на бранд.

В Международната лятна академия по лидерство участваха над 40 студенти и докторанти. Обучението бе насочено към изграждане на лидери от нов тип с уникално и креативно мислене, с умения за трансформиране на специализираното познание в реални резултати, способности за генериране на ефективни и конкурентни стратегии. 

Едната от сесиите на академията беше уважена от каймакама и от кмета на остров Bozcaada.