Международна лятна академия по лидерство бе открита от ректора на ИУ – Варна

Международна лятна академия по лидерство се провежда от 2 септември 2019 г.  на остров Bozcaada (Турция). Тя бе открита от ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и ректора на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова. В нея участват над 40 студенти и докторанти.

Обучението е насочено към изграждане на лидери от нов тип с уникално и креативно мислене, с умения за трансформиране на специализираното познание в реални резултати, способности за генериране на ефективни и конкурентни стратегии.