Конкурси на Фонд "Научни изследвания" за 2019 г.

Научноизследователски институт при ИУ-Варна информира, че Фонд "Научни изследвания" /ФНИ/ обяви следните конкурси за 2019 г.:

Документите по конкурсите са публикувани в рубриката „Конкурси/Обявени конкурси“ на интернет страницата на ФНИ: http://fni.bg/

За повече информация, моля обръщайте се към сектор "Управление на проекти"