ИУ – Варна бе домакин на среща по международен проект

Икономически университет – Варна бе домакин на модул от проекта „Re-discovering Europe by feeling European Citizens again“ по програма „Европа на гражданите“. Партньори в него са общински и градски администрации на: Бяла (област Варна), България; Faenza (Фаенца) Италия; Bergerac (Бержерак), Франция; Boleslawiec (Болеславиец), Полша; Daugavpils (Даугавпилс) Латвия; Schwäbisch Gmünd (Швебиш Гмюнд) Германия; Talavera (Талавера), Испания; Бяла (област Варна), България.

Главният партньор и ръководител на проекта е Община Фаенца от Италия. Той се реализира по случай 50 години, откакто Фаенца е получил Anniversary Europe Prize за европейски град. Основната му цел е да насочи към размисъл и да припомни европейските ценности, да насърчи възприемането на Европейския съюз като такъв на гражданите, а не само като политико-институционална единица.

Проектът е насочен основно към младежите, като те са включени в изпълнението на всички дейности. Пресичащи се теми са имиграцията и социалната интеграция.

Основните дейности са:

  • Проучване във всяка една от държавите как възприемат гражданите Европейския съюз. То се е осъществило чрез онлайн анкета и заснемане на видеоинтервюта от младежи сред хора от 5 възрастови групи.
  • Извършване на симулация на Европейски парламент с участието на младежи от 16 до 19 години.

Срещата в България беше четвърта по ред и нейната цел бе да се определят основните теми, които ще се разискват по време на симулацията на Европейски парламент в Германия. Друга важна цел бе да се осъществи връзка с образованието като основен фактор за развитието на младежите. Това беше осъществено с любезното съдействие на Икономически университет – Варна. Присъстващите партньори (главно младежите от партньорските държави) имаха възможност да разгледат и да се запознаят с историята, структурата и възможностите, които предлага университетът. С тази среща се даде ново измерение на проекта в областта на образованието в контакт със най-стария икономически университет в България.

На срещата присъстваха общо 28 гости от партньорските европейски градове, включително и 10 младежи от Франция. При разработване на проучването по проекта участниците са получили безвъзмездно експертна помощ от ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. Той е участвал в две международни срещи, вкл. публични дебати в град Фаенца за определяне на структурата и съдържанието на проучването. Въз основа на неговите идеи, които са възприети от всички участници, е разработено и самото проучване.  Успешното му представяне на дебатите е и една от главните причини да се вземе решение за провеждане на срещата в България, която първоначално не е била предвидена.