Проф. д.и.н. Иван Русев участва в "Научен престой на високо ниво"

Проф. д.и.н. Иван Русев беше в Париж по покана на Университета „Paris 7 Diderot” (от м. май т.г. преструктуриран и преименуван в „Университет на Париж“). Престоят му от 10 юни до 9 юли т.г. във френската столица бе финансово осигурен от правителството на Франция (по-конкретно от Министерството на външните работи) по програмата „Научен престой на високо ниво“ и от Икономически университет – Варна.

Едномесечният период даде добри възможности за една по-активна научна програма: работни срещи с преподаватели и учени от LADYSS (Laboratoire Dynamiques Sociales et Recompositions des espaces) към факултета „География, история, икономика и социални науки“ на „Университета на Париж“ и консултации на докторанти във факултета по теми на балканското (в частност българското) икономическо развитие през XIX и XX в., участие в международен научен форум, подготовка на съвместна публикация с проф. Бернар Лори от Университета INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), изследователска дейност в Дипломатическия архив на Министерството на външните работи, в Историческия архив на отбраната във Винсен и в Националната библиотека „Франсоа Митеран“ с оригинални архивни материали, даващи ценна, все още невключена в научна употреба информация относно българската стопанска и социална история през XVIII и XIX в.

Предстои обработването на ползваните архивни материали и литературни източници с цел използването им в предстоящи публикации.