Излезе класирането от кандидатстудентската кампания в ИУ – Варна

Излезе класирането от кандидатстудентската кампания в ИУ – Варна

Кандидатстващите за учебната 2019/2020 година в Икономически университет – Варна са значително повече от определените места. Засилен интерес към предлаганата образователна услуга е регистриран още по време на ранния прием, когато са заети 52% от квотата за държавна поръчка в образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Най-желаната специалност сред кандидат-студентите в ИУ – Варна е „Дигитални медии и ПР“, която се предлага за втора поредна година. Традиционно силен интерес регистрират също „Маркетинг“, „Счетоводство и финанси“, „Счетоводство и одит“, „Туризъм“ и др.

За предпочитаните специалности се конкурират повече от 3-ма кандидат-студенти, като минималният бал е над 22. Сериозен интерес има и към специалностите с преподаване на английски език „Международен бизнес“ и „Счетоводство“. Последната е акредитирана от най-голямата в света професионална организация в областта на управленското счетоводство CIMA (Charted Institute of Management Accountants) и от водещата международна професионална организация в областта на финансовото счетоводство ACCA (Association of Charted Certified Accountants).

Ръководството на ИУ – Варна работи за максимално удовлетворяване на повишения интерес. Записването на новоприетите студенти започна от 9.06.2019 г.