НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦФИЯ „ПРАВОТО И БИЗНЕСЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО” ПОСВЕТЕНА НА 100 - ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦФИЯ „ПРАВОТО И БИЗНЕСЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО” ПОСВЕТЕНА НА 100 - ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

От името на академичния състав на катедра „Правни науки” имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Национална научна конференция на тема:

„ПРАВОТО И БИЗНЕСЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО”,

която ще се проведе на 8 ноември 2019 г. в Икономически университет – Варна, зала 1 от 9:30 часа.

Настоящата конференция е повод за среща на практици и учени от различни сфери, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи решения, които да съдействат за решаване на правните предизвикателства в икономиката.

Повече информация относно конференцията – изискванията към докладите и по-важните срокове, може да намерите на сайта на конференцията: http://conference.ue-varna.bg/pravni-nauki/