Конкурс за годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков

Конкурс за годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков

В памет на проф. д-р на философските науки Кръстьо Петков – президент на КНСБ от 1900 до 1997 г., Конфедерацията на независимите синдикати в България през 2017 г. учреди годишна стипендия на негово име. Съучредители са Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, Университетът за национално и световно стопанство и Европейското висше училище по икономика и мениджмънт. Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.

Ръководството на КНСБ обявява втори етап на конкурса за 2019 г. с цел набиране на допълнителни кандидати за стипендията. Темите са следните:

  1. „Информационната епоха, Индустрия 4.0 и бъдещето на труда: глобални и европейски измерения и отраженията в България – заетост, организация и условия на труд, трудови права и индустриални отношения.“
  2. „Последици за българската икономика и трудов пазар от „изтичане“ на работна сила към други страни, основно към страни от ЕС/ЕИП.“

Срокът за подаване на документи е до 31 октомври 2019 г., а за предаване на разбработките – до 10.12.2019 г. в електронен формат.