ИУ – Варна на форум с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН съвместно с Икономически универстет – Варна и Варненската търговско-индустриална камара реализира първия от поредицата регионални форуми под мотото “Бизнесът – сила за добро”. Събитието  се състоя на 26.06.2019 г.  в содовия завод на предприятието “Солвей Соди” в град Девня. В рамките на форума бяха презентирани успешните местни добри практики в областта на корпоративната социална отговорност. Акцент беше поставен и върху силните партньорства между бизнеса и организациите от нестопанския сектор – неправителствени, образователни, културни, научни и социални и публични институции.

Събитието откри председателят на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН Огнян Траянов. Приветствия отправиха изпълнителният директор на “Солвей Соди” Спирос Номикос, както и кметът на Община Девня Свилен Шитов.

Една от седемте презентации в панелната дисукусия на форума беше на Мария Георгиева – асистент в катедра „Маркетинг“ на Икономически университет – Варна. Тя говори за маркетинговите проекции на корпоративната социална отговорност. Изнесени бяха данните от проведено през 2018 година изследване на пазара на газирани безалкохолни напитки в България, в рамките на което участват 276 потребители и 13 преставители на бранша. Акцент в презентацията беше поставен върху възможността чрез ангажиране с корпоративната социална отговорност компаниите да привличат клиенти, да изграждат и поддържат дългосрочни взаимоотношения с тях.

Сред другите презентации бяха тези на експертите на „Агрополихим“, „Девня Цимент“ и СУ „В. Левски“, които разказаха за опита си със сформиране на професионални паралелки в девненското училище СУ „Васил Левски“.  Юра Драганова представеи проекта на “Солвей Соди” “С колан на задната седалка“, който адресира важната тема за безопасността на децата, пътуващи в автомобил. За силата на вътрешните комуникации под мотото “Всеки има нужда от добра компания” разказа Гергана Петровска – мениджър "Вътрешни комуникации" в екипа на “Овергаз”. Варненското сдружение „Кашалот“ също представи добра практика, като Теодора Стоянова разказа за промените в градската среда, които организацията реализира със своите устойчиви във времето проекти, част от които са “Морски слънчогледи” и “Спирка за разкази”. Мая Блъскова от “Алкомет” – Шумен, представи широкомащабната информационна кампания “Заедно можем да спрем телефонните измами”, по  която компанията работи в тясно сътрудничество с полицията, общината и местното населението.

След края на форума гостите на събитието имаха възможност да се включат в организирана обиколка на завода за калцинирана сода на “Солвей Соди”, по време на която отблизо разгледаха производствените мощности на предприятието и се запознаха с инсталацията за когенерация, която води до енергийна ефективност и значително намаляване на вредните емисии.