Стратегията за развитие на висшето образование обсъдиха в София

Конференция на тема „Стратегии и политики за развитие на висшето образование в България“ се състоя на 24.06.2019 г. в София. Тя бе организирана от Министерството на образованието и науката и Съвета на ректорите. Събитието бе отправна точка за разработване на Стратегия за развитие на висшето образование с хоризонт до 2030 г. Дискутирани бяха теми, свързани с дигитализацията на висшето образование, образователните иновации, обучението в съвременните условия.

Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров направи една от трите презентации на форума на тема „Взаимодействието между висшите училища и бизнеса“ (като форма на образователна иновация). Акцент в нея беше платформата на ИУ – Варна за взаимодействие с бизнеса (UEBN) с насочване към постигнатите резултати.

В дискусиите на конференцията участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Съветът на ректорите с председател проф. д-р Любен Тотев, зам.-министри, директори на дирекции в различни министерства, председателят на НАОА проф. д-р Петя Кабакчиева, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, изпълнителният директор на НАЦИД Ваня Грашкина-Минчева, председателят на Националното представителство на студентските съвети Яна Вангелова и др.