Новина за дипломантите

Уважаеми дипломирани колеги бакалаври и магистри,
при необходимост да удостоверите своето успешно семестриално завършване и полагане на държавния изпит, бихте могли да получите уверение, издавано от фронт-офиса на обслужващия Ви Стопански факултет за ОКС "Бакалавър" и Център за магистърско обучение за ОКС "Магистър". Напомняме, че официалната промоция и връчването на дипломите за Випуск 2019 г. ще бъде след есенната (септемврийска) държавна изпитна сесия по традиция в края на месец ноември. За информация през 2018 г. тържествената промоция се проведе на 03.12.2018 г.