Започна основният кандидатстудентски прием в ИУ – Варна

На 20 юни 2019 започна основният кандидатстудентски прием за образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ в Икономически университет – Варна. Отворена е и системата за онлайн кандидатстване, за което може да се намери подробна информация в сайта на висшето училище. Продължава приемът за образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“.

За учебната 2019/2020 г. приемът се осъществява в 27 акредитирани специалности в ОКС „бакалавър“ и 29 в ОКС „магистър“ в четири направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Информатика и компютърни науки“.

Няколко специалности са с обучение изцяло на чужд език. „Международен туризъм“ е с преподаване на руски език. Три от специалностите в ОКС „бакалавър“ са с обучение на английски език: „Счетоводство“, „Международен бизнес“ и „Бизнес и мениджмънт“. Две от тях са нови в ИУ – Варна за учебната 2019/2020 г.: „Бизнес и мениджмънт“ – редовно обучение, и „Счетоводство (Accounting) – редовно обучение, която е акредитирана от най-голямата в света професионална организация в областта на управленското счетоводство CIMA (Charted Institute of Management Accountants) и от водещата международна професионална организация в областта на финансовото счетоводство ACCA (Association of Charted Certified Accountants). Това осигурява освобождаване от някои международни изпити при изявено желание от завършилите студенти в допълнение към получената бакалавърска степен да придобият професионална квалификация по стандартите на посочените организации.

Записването на новоприетите студенти от ранния и основния прием е в периода от 9 до 12 юли (включително) 2019 г. в зали 220, 221, 222 и 223 (според входящият номер).