Преподавател в ИУ – Варна отличен от Съюза на учените

Преподавател в ИУ – Варна отличен от Съюза на учените

С три отличия „Награда за млад учен“ приключи конкурсът, обявен от Съюза на учените – Варна. Той се провежда за първи път в историята на организацията в две научни направления: “Здравеопазване и спорт” и “Социални, стопански и правни науки”. Документи за участие в конкурса са подали 9 кандидати, 7 от които са допуснати. На годишното Общо събрание на съюза на 20.06.2019 г. бяха наградени отличените млади учени. В направление “Социални, стопански и правни науки” „Награда за млад учен“ получи доц. д-р Владимир Жечев – преподавател в катедра „Маркетинг“ на Икономически университет – Варна.

Доц. д-р Владимир Жечев (33 г.) е завършил Бизнес училище в Армс – Холандия (Arnhem Business School), магистърска степен придобива в University of Wales, Великобритания. Стажувал е като маркетингов консултант в представителството на General Motors в България, а дипломната му работа е именно за оптимизиране на маркетинговата функция на същата компания. Докторската му степен е от ИУ – Варна в областта на бранд имиджа при луксозни автомобили. На 25 години вече е съавтор на първия учебник по маркетинг в хотелиерството в България (в съавторство с проф. Станислав Иванов). Член е на редакторската колегия на International Journal of Professional Management, Великобритания. Повече от 14 пъти е бил канен за гост лектор в няколко държави в Европа и Азия. Той е единственият българин, канен 2 пъти за гост преподавател в специално организирана международна професорска седмица в Nottingham Business School, Великобритания. Има няколко участия в панелни дискусии, свързани с предприемачеството във висшето образование в Европейската комисия в Брюксел. През 2016 г. печели наградата за млад учен от НТС – Варна и участва в церемония в град Ченай, Индия, където фондация VIRA го награждава с приз „Млад учен“ за принос в областта на маркетинга. Извън преподаването се занимава с научна и консултантска дейност. Консултира фирми в областта на туризма, търговията с автомобили и предлагането на битови услуги в Австралия. Има множество публикации в страната и чужбина, които са активно цитирани от чуждестранни изследователи. В настоящия момент е устремен към разширяване на преподавателския си и изследователски опит извън страната, за да може да използва знанията си в работата си като учен и преподавател в ИУ – Варна. Вярва, че всеки съвременен маркетолог може да упражнява професията си само със сверен часовник.

В направление “Здравеопазване и спорт” отличията са две. „Награда за млад учен“ получават гл. ас. във факултет „Фармация“, катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“ на МУ – Варна Оскан Тасинов и гл. ас. в катедра  „Консервативно зъболечение и орална патология“ д-р Христиана Маджова-Чоканова.