Резултати от проведен държавен изпит на магистърска специалност "Корпоративен бизнес и управление" проведен на 20 юни 2019 г.

Ф№

СИН

Име, презиме и фамилия

оценки

1

111290

68

Искрен Маринов

Добър 4,00

2

112287

8

Вилияна Тръпкова

Мн.Добър 4,75

3

113569

400835

Деница Иванова

Добър 4,00

4

113793

14

Светомира Христова

Добър 3,50

5

113944

32

Зорница Теофилова

Добър 3,50

6

114069

21

Ана Милушева

Добър 4,25

7

114075

22

Иван Христов

Отличен 6

8

114091

24

Борислава Цанова

Мн.Добър 4,75

9

114198

400870

Йосиф Банков

Добър 4,25

10

114313

29

Красимир Колев

Отличен 6

11

114371

33

Йоанна Цочева

Добър 3,50

12

114464

400895

Нелина Иванова

Добър 4,25

13

114515

400951

Александър Иванов

Слаб 2,00

14

114571

400899

Николета Цанова

Мн.Добър 4,75

15

114699

400900

Весела Василева

Мн.Добър 4,75

16

114864

400901

Росица Владова

Мн.Добър 5,25

17

116334

400947

Елена Димова

Мн.Добър 4,50

18

116435

400914

Стоян Долапчиев

Среден 3,00

19

116712

400950

Алие Осман

Отличен 5,50

20

116724

400920

Виктория Станоева

Мн.Добър 4,50

21

116836

400924

Габриела Дойчева

Отличен 5,50

22

116851

400928

Никола Бакърджиев

Мн.Добър 5,25

23

116852

400929

Марияна Димитрова

Мн.Добър 4,75

24

116885

400934

Анита Митева

Мн.Добър 4,75

25

116943

400938

Роберта Игнатова

Отличен 5,75

26

116945

400940

Кремена Цветкова

Добър 4,25

27

116947

400941

Петко Петков

Добър 4,25

28

116987

400949

Деница Бъчварова

Добър 3,75

29

116300

400912

Драгомир Димитров

Среден 3,00

30

116401

400913

Славена Кънчева

Слаб 2,00

31

116979

400946

Радина Баръмова

Добър 3,50