ОЦЕНКИ от писмен комплексен държавен изпит на 19 юни (сряда) 2019 г. за студенти от ОКС „бакалавър“, специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“

Ф№

СИН

Име, презиме и фамилия

оценка

1

105714

3954

Мирослав  Митков

Среден 3,00

2

106197

359

Евгения Симеонова

Слаб 2,00

3

106387

4078

Емил  Колев

Слаб 2,00

4

107022

4085

Кирил  Данаилов

Отличен 5,50

5

107422

4167

Глория Николова

Слаб 2,00

6

100038

511

Кристина Колева

Слаб 2,00

7

106608

30

Петър Карагьозов

Среден 3,00

8

107169

282

Симона Данаилова

Слаб 2,00

9

107179

283

Симеон Славов

Среден 3,00

10

107726

106

Джансел Реджеб

Среден 3,00

11

107841

122

Евгени Георгиев

Среден 3,00

12

107986

147

Десислава Панайотова

Добъ 4,25

13

108054

170

Людмила Зинкова

Добър 3,75

14

108193

191

Елвира Тодорова

Среден 3,00