ГРАФИК ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС "БАКАЛАВЪР" И ОКС "МАГИСТЪР"

СПИСЪК

Защитите на дипломни работи за специалности "Маркетинг", УПМ, РМК, КМ и МБМ, ще се проведат на 20 юни 2019г. в зала 223 от 10:00 часа. Първо ще бъдат защитите на ОКС "бакалавър", след това ОКС "магистър".

Защитите на дипломни работи за специалност "Международен бизнес и мениджмънт"(с преподаване на англ. език) ще се проведе на 24 юни 2019 г.  в зала 223 от 8:30 часа.

Защитите на дипломни работи за специалност "Международен бизнес"(с преподаване на англ. език) ще се проведе на 24 юни 2019 г. в зала 223 от 09:00 часа.