Първа международна „Еразъм+ седмица“ в ИУ – Варна

Първа международна „Еразъм+ седмица“ се провежда от 17 до 21 юни 2019 г. в Икономически университет – Варна. Инициативата за събитието е на отдел „Международно сътрудничество“.

Седмицата е посветена на заздравяването на вече съществуващите контакти с избрани експерти и координатори от международните отдели на партньорските висши училища, създаването на нови връзки и обмен на идеи при работата по програма „Еразъм+“.

В рамките на инициативата се провеждат семинари, дейности по опознаване и установяване на потенциални партньорства, споделят се добри практики между представителите на различни страни и университети.

Седмицата беше тържествено открита на 17.06.2019 г. от заместник-ректора по интернационализация на ИУ – Варна доц. д-р Радан Мирянов. Гостите бяха поздравени също от институционалния координатор на „Еразъм+“ гл. ас. д-р Александър Шиваров и ръководителя на отдел „Международното сътрудничество“ Евгени Райчев.