Награда "Носители на просвета" за Студентския съвет на ИУ – Варна

Награда "Носители на просвета" за Студентския съвет на ИУ – Варна

Проектът „Създаване на Студентска гора на територията на Аспарухов парк“ на Студентския съвет при Икономически университет – Варна получи наградата „Носители на просвета“ в категория „Те – носителите на просвета 2019“. Конкурсът се организира от Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС).  Церемонията за връчване на отличията се проведе на 17.06.2019 г. в Националния студентски дом в София.

Националният конкурс "Носители на просвета" традиционно се провежда под патронажа на министъра на образованието и науката и е по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Той цели да събере, покаже и популяризира онези положителни събития, идеи, послания и личности в България, свързани с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската култура, образование и наука. Защото развитието на културата, образованието и науката са истинските носители на надеждата за по-доброто и устойчиво бъдеще на България и всички добри идеи и примери в тази насока следва да се отбелязват, отличават и насърчават.

Идеята за Студентска гора е да се обособи пространство, в което всеки випуск на Икономически университет – Варна да засажда дръвче и да остави следа след себе си. С тази инициатива младите хора на първо място искат да покажат, че академичната общност, институциите и гражданите могат да се обединяват и работят заедно. В нея има и друга символика – университетът за тях е проекция на цялото ни обществото, към което всеки един може да допринесе. Фактът, че ИУ – Варна през 2020 г. изпълва 100 години, е добър повод да се създаде нов градски символ, какъвто е и самият университет. Инициативата е в унисон с визията на новото академично ръководство висшето училище да се развива като „зелен“ университет, отличаващ се с иновативни и устойчиви решения. Целите на студентите са насочени към създаване на симбиоза между гражданското общество, академичната общност и общинската администрация, вграждане на зелени и устойчиви решения, грижа за околната среда чрез отглеждане на отговорност у младите хора за нашия общ дом – Земята, а защо не и обособяване на символ на Академичната общност. Стремежът им е тяхната инициатива да се превърне в национална и в нея да се включат представители на всички висши училища в страната.

Идеята беше подкрепена от академичното ръководство, от Община Варна, от зам.-ректора на университета доц.д-р Божидар Чапаров, който ще бъде ръководител на екипа. Теренът за Студентската гора вече е определен – в границите на Аспарухов парк.