РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОТ 11.09.2019 Г.-СО -дистанционно и задочно