График за държавна изпитна сесия - м.юни 2019 г.

График за комплексен държавен изпит(тестови център) - 20 юни 2019 г. от 08.00 часа.

Разпределение по зали:

зала 55 и зала 56-списък

ОКС "Бакалавър" - спец. "Маркетинг"

зала 58-списък

ОКС "Магистър" - спец. РМК, УПМ, КМ, МБМ

График за спец. "Международен бизнес" - 24 юни 2019 г. от 08.00 часа в зала 58.

В залата да не се допускат студенти без студентска книжка.