График за явяване на държавна сесия за бакалаври от специалност „Индустриален бизнес и предприемачество““ и магистри от специалност „Корпоративен бизнес и управление“ (редовно и дистанционно обучение)

19 юни (сряда) 2019 г.

 зала  523

Защита на дипломни работи и магистърски тези

Начало: 8.30 часа за студенти от ОКС „бакалавър“, специалност „ИБП“ и за студенти от ОКС „магистър“, специалност „КБУ“

№ по ред

Факултетен №

Име

Тема

Научен ръководител

Рецензент

1

97234

БОРЯНА

ЛЕФТЕРОВА

Логистични проблеми на производствените фирми в национален и международен аспект

Гл. ас. д-р Пламен Павлов

Гл. ас. д-р

С. Калпачев

2

114532

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА

Предизвикателствата пред оценяването на акциите на мултинационалните енергийни корпорации- по примера на ПАО Лукойл

Гл.ас. д-р Милчо Близнаков

Доц. д-р

Ив. Петров

3

116816

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ

Анализ на управлението на персонала в „Джъмбо ЕС.Б.“ ЕООД

Гл. ас. д-р Пламен Павлов

Гл. ас.

 Вл. Куршумов

19 юни  (сряда) 2019 г. от 14.00 часа

Зала 55 / тестови център/

Държавен изпит

Начало: 14.00 за всички студенти от ОКС „бакалавър“, специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“  (редовно и дистанционно обучение)

Ф№

СИН

Име, презиме и фамилия

1

105714

3954

Мирослав  Митков

2

106197

359

Евгения Симеонова

3

106387

4078

Емил  Колев

4

107022

4085

Кирил  Данаилов

5

107422

4167

Глория Николова

6

100038

511

Кристина Колева

7

106608

30

Петър Карагьозов

8

107169

282

Симона Данаилова

9

107179

283

Симеон Славов

10

107726

106

Джансел Реджеб

11

107841

122

Евгени Георгиев

12

107986

147

Десислава Панайотова

13

108054

170

Людмила Зинкова

14

108193

191

Елвира Тодорова

 20 юни  (четвъртък) 2019 г. от 9.00 часа

Зала 323

държавен изпит

Начало: 9.00 за всички студенти от ОКС „магистър“, специалност „Корпоративен бизнес и управление“ (дистанционно обучение)

Ф№

СИН

Име, презиме и фамилия

1

111290

68

Искрен Маринов

2

112287

8

Вилияна Тръпкова

3

113569

400835

Деница Иванова

4

113793

14

Светомира Христова

5

113944

32

Зорница Теофилова

6

114069

21

Ана Милушева

7

114075

22

Иван Христов

8

114091

24

Борислава Цанова

9

114198

400870

Йосиф Банков

10

114313

29

Красимир Колев

11

114371

33

Йоанна Цочева

12

114464

400895

Нелина Иванова

13

114515

400951

Александър Иванов

14

114571

400899

Николета Цанова

15

114699

400900

Весела Василева

16

114864

400901

Росица Владова

17

116334

400947

Елена Димова

18

116435

400914

Стоян Долапчиев

19

116712

400950

Алие Осман

20

116724

400920

Виктория Станоева

21

116836

400924

Габриела Дойчева

22

116851

400928

Никола Бакърджиев

23

116852

400929

Марияна Димитрова

24

116885

400934

Анита Митева

25

116943

400938

Роберта Игнатова

26

116945

400940

Кремена Цветкова

27

116947

400941

Петко Петков

28

116987

400949

Деница Бъчварова

29

116300

400912

Драгомир Димитров

30

116401

400913

Славена Кънчева

31

116979

400946

Радина Баръмова