График за защита на дипломни работи 20 юни специалности ИТ и ГТБ

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА”

Г Р А Ф И К

за защита на дипломни работи специалност "Икономика и търговия"

20.06. 2018 г. ( четвъртък ) зала 316

Начало: 8,00 ч.

Държавна изпитна комисия / състав /

  1. Доц. д-р Виолета Димитрова – председател
  2. Проф. д-р Данчо Данчев
  3. Доц. д-р Христо Трайков
  4. Доц. д-р Цветнен Цветков
  5. Доц. д-р Донка Желязкова
  6. Доц. д-р Михал Стоянов

1 комисия

Доц. д-р Виолета Димитрова

Доц. д-р Донка Желязкова

Доц. д-р Христо Трайков

2 комисия

Проф. д-р Данчо Данчев

Доц. д-р Цветнен Цветков

Доц. д-р Михал Стоянов

За 1-ва комисия

Дипломанти:

За 2-ра комисия

Дипломанти:

1. 107405 Милена Шкондрова

1.106629 Петя Тодорова

2. 107745 Асен Шабанаков

2. 106786 Нина Праматарова

3. 107990 Кръстина Генова

3. 107063 Анна Атанасова

4. 107999 Мария Паскова

4. 107611 Спас Цветков

5. 108000 Пенка Конаклиева

5. 107956 Иванка Стоянова

6. 1108354 Илиан Илиев

6. 108011 Мария Ангелова

7. 108438 Мариян Ангелов

7. 108136 Грозданка Иванова

8. 108439 Йордан Михайлов

8. 108290 Евгения Антонова

9. 108779 Калин Петров

9. 108357 Елица Колева

10. 74006 Ваня Демирова

10. 111819 Ваня Иванова

11. 108848 Николай Маринов

11. 079749 Пламен Цанев