График за държавна изпитна сесия - месец СЕПТЕМВРИ 2019 г.

ГРАФИК ЗА ЗАЩИТА НА  ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА 13.09.2019 г. от 08:30 ч. в Н-102

ГРАФИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА 13.09.2019 г. от 011:00 ч.в зала 1-433 и от 14:00 ч. зала 58 (тестови център) 

списък на явяващи се студенти  - тук