График за държавна изпитна сесия - м.юни 2019 г.

ГРАФИК ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - 20.06.2019г. от 13:00 ч. в зала 433 и 434 списък на явяващи се студенти - тук

ГРАФИК ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ  - 21.06.2019г. от 08:30 ч. в зала 433 и 434 списък на явяващи се студенти - тук

ГРАФИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ -  20.06.2019г. от 13:00 ч. в зала 122  БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ списък- тук