График за явяване на държавна сесия през юни 2019г за бакалаврите и магистрите от катедра "Аграрна икономика"

Уважаеми дипломанти, 

Можете да разгледате разпределението на дипломниоте работи и магистърски тези по рецензенти, както и графика за явяване на  Държавна изпитна сесия: 

Защита на дипломна работа

19 юни (сряда) от 9:00  ч. 223 зала

За защитата студентите носят на флаш памет презентация на ДР и студентска книжка.

"Екоикономика" бакалаври

Фак.№

СИН

Студент

Научен ръководите

Рецензент

1

106502

27

Таня Огнянова Димитрова

доц.д-р Мария Станимирова

доц.д-р Гергана Славова

2

107523

90

Филипина Димитрова Колева

гл.ас. д-р Дамян Киречев

доц. д-р Таня Георгиева

3

107669

98

Йордан Костадинов Ангов

доц. д-р Таня Георгиева

гл.ас. д-р Павлина Иванова

4

107969

144

Лиляна Събева Стоева

гл.ас. д-р Дамян Киречев

доц.д-р Мария Станимирова

5

108359

220 

Елена Симеонова Вълчева

гл.ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Радмил Николов

6

108743

 239

Георги Георгиев Татаров

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл.ас. д-р Дамян Киречев

7

108217

196

Енчо Иванов Греков

гл.ас. д-р Павлина Иванова

доц. д-р Таня Георгиева

8

108065

171 

Юлиана Николаева Янчева

доц.д-р Теодорина Турлакова

доц.д-р Гергана Славова

9

108235

198

Ивелин Милчев Маринов

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл.ас. д-р Дамян Киречев

"Аграрен бизнес" бакалаври

Фак.№

СИН

Студент

Научен ръководите

Рецензент

10

106508

4014 

Бетина Роберт Митилиян

доц.д-р Гергана Славова

доц.д-р Теодорина Турлакова

11

106713

 4046

Теодор Йорданов Кикьов

доц.д-р Теодорина Турлакова

гл. ас. д-р Радмил Николов

12

107239

4123 

Александър Евгение Александров

доц.д-р Гергана Славова

доц.д-р Теодорина Турлакова

13

107561

 4195

Ивелина Николова Иванова

гл.ас. д-р Дамян Киречев

гл.ас. д-р Павлина Иванова

14

108078

4778 

Жанна Росенова Корнелова

доц.д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Таня Георгиева

15

107186

4113 

Йоанна Ивелинова Митева

гл.ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Радмил Николов

Защита на магистърска теза

20 юни (четвърък) от 9:00  ч. 220 зала

За защитата студентите носят на флаш памет презентация на МТ и студентска книжка.

"Аграрен бизнес" и "Бизнес консултиране" магистри

Фак.№

СИН

Студент

Научен ръководите

Рецензент

1

115064

15598

Янина Георгиева Янакиева Бк

доц.д-р Гергана Славова

доц.д-р Теодорина Турлакова

2

93381

9323

Мехмед Бексим Мехмед

гл.ас. д-р Павлина Иванова

доц.д-р Гергана Славова

3

117108

15818

Павлета Атанасова Добрева АБ Маг.

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл.ас. д-р Дамян Киречев

4

117107

15817

Ирена Илиянова Трифонова АБ Маг.

доц.д-р Мария Станимирова

гл.ас. д-р Павлина Иванова

5

114967

15592

Стойко Кърджилов

гл.ас. д-р Дамян Киречев

гл. ас. д-р Радмил Николов

6

116790

15685

Милица Радостинова Русева

доц.д-р Теодорина Турлакова

доц.д-р Мария Станимирова

7

114538

15555

Станислав Динков Енев

доц.д-р Теодорина Турлакова

гл.ас. д-р Павлина Иванова

8

105760

400563

Таня Христова Георгиева

доц.д-р Теодорина Турлакова

Доц.д-р Мария Станимирова

Студенти, които ще се явяват на Държавен изпит

19 юни (сряда) от 11:00 -  56 зала тестови център

За теста студентите носят студентска книжка и химикал.

Фак. №

СИН

Студент

Специалност

ОКС

1

107873

129

Елиз Ремзи Хамди

Екоикономика

Бакалавър

2

100774

2702

Александър Аделинов Атанасов

Аграрен бизнес

Бакалавър

3

103708

3515

Петър Генадиев Буковски

Аграрен бизнес

Бакалавър

4

104072

3605

Борислав Георгиев Борисов

Аграрен бизнес

Бакалавър

5

104786

3764

Галина Росенова Желязкова

Аграрен бизнес

Бакалавър

6

105807

3971

Мирослав Пламенов Митков

Аграрен бизнес

Бакалавър

7

106107

3973

Емил Руменов Недев

Аграрен бизнес

Бакалавър

8

106160

3976

Желязко Стоянов Чапанов

Аграрен бизнес

Бакалавър

9

106168

3978

Айджан Аднан Алиш

Аграрен бизнес

Бакалавър

10

106222

3982

Фахри Фадли Руфат

Аграрен бизнес

Бакалавър

11

106521

4018

Йордан Жулиянов Стоянов

Аграрен бизнес

Бакалавър

12

106601

4030

Боян Бориславов Дочев

Аграрен бизнес

Бакалавър

13

106819

4054

Катерина Георгиева Кателиева

Аграрен бизнес

Бакалавър

14

106824

4055

Зафер Емин Закиф

Аграрен бизнес

Бакалавър

15

107008

4081

Станимир Пламенов Петров

Аграрен бизнес

Бакалавър

16

107012

4082

Станислав Георгиев Тодоров

Аграрен бизнес

Бакалавър

17

107283

4134

Михаела Димитрова Видева

Аграрен бизнес

Бакалавър

18

107377

4155

Мирела Тодорова Тодорова

Аграрен бизнес

Бакалавър

19

107577

4196

Антония Костадинова Атанасова

Аграрен бизнес

Бакалавър

20

107654

4211

Милен Валентинова Михайлов

Аграрен бизнес

Бакалавър

21

107752

4232

Иван - Александър Иванов Стойчовски

Аграрен бизнес

Бакалавър

22

107805

4245

Кристина Пламенова Иванова

Аграрен бизнес

Бакалавър

23

107876

4257

Нели Марианова Тодорова

Аграрен бизнес

Бакалавър

24

107946

4273

Йоана Пламенова Ганева

Аграрен бизнес

Бакалавър

25

108013

4292

Шенай Тунджай Керемидова

Аграрен бизнес

Бакалавър

26

108370

4359

Любомир Маринов Събев

Аграрен бизнес

Бакалавър

27

108420

4373

Йордан Венциславов Великов

Аграрен бизнес

Бакалавър

28

108082

176

Наталия Валентинова Цонева

Екоикономика

Бакалавър

29

108283

223

Георги Йорданов Димитров

Екоикономика

Бакалавър

30

108608

236

Христиан Руменов Данданов

Екоикономика

Бакалавър

31

114502

15530

Гергана Иванова Иванова

Аграрен бизнес

Магистър

32

114517

15542

Димитър Маринов Йорданов

Аграрен бизнес

Магистър

33

116064

15636

Силвия Данчева Стоянова

Аграрен бизнес

Магистър

34

116875

15723

Явор Стефанов Радев

Аграрен бизнес

Магистър

35

116879

15726

Полина Симеонова Попова

Аграрен бизнес

Магистър

36

116954

15766

Виолета Христова Скордова - Андонова

Бизнес консултиране

Магистър

                         Успешна Държавна сесия!