Ректорът на ИУ – Варна на работна среща в президентството

Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров бе поканен да участва в работна среща в президентството на Република България. Тя се проведе на 13.06.2019 г. във връзка с инициативата на вицепрезидента Илияна Йотова „Бъдеще с българска диплома“. Нейната цел е подобряване процеса за привличане на лица от българските общности зад граница при по-тясно сътрудничество и взаимодействие между ангажираните държавни институции (МОН, МВР, МВнР). Във форума участва и инж. Георги Петров – ръководител на сектор „Студенти“ в ИУ – Варна.

На срещата проф. Станимиров направи изложение във връзка с проблемния маркетингов подход на висшите училища за привличане на чуждестранни студенти, като представи обосновани аргументи. Неговата позиция как конкретно можем да действаме, за да имаме успех, срещна одобрение от страна на участниците.

На форума, в който участва и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, бяха поети конкретни ангажименти за подобряване дейността на ръководените от министерствата администрации и намаляване на съществуващите в момента административни пречки пред желаещите лица от български произход да получат висше образование в български университети.