ИУ – Варна партнира на форум за Глобалния договор на ООН

Икономически университет – Варна партнира на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН във форума „Бизнесът – сила за добро“, който ще се проведе на 26.06.2019 г. в Девня. Партньори в осъществяването на събитието са още „Солвей Соди“ и Варненската търговско-индустриална камара. Това е първият от поредицата регионални форуми в Северна България, които организира екипът на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. В Девня с представители на компании от региона ще се обсъдят редица важни теми:

  • „Защо и как корпоративната социална отговорност (КСО)е за всеки бизнес?“;
  • „Значението на лидерство и поемането на лична инициатива.“;
  • „Силата на колективните проекти.“;
  • „Партньорството като успешен подход за положителна промяна в обществото.“;
  • „Отговорното производство.“

Участниците се се запознаят с Глобалния договор на ООН, ролята и силата на Българската мрежа, възможностите за участие и ползите от колективните проекти.

По време на събитието Огнян Траянов – председател на Мрежата, ще сподели как бизнесът може да бъде сила за добро.

Програмата включва още представяне на добри практики от компании и партньори – „Солвей Соди“, Икономически университет – Варна, „Агрополихим“, „Девня цимент“, СУ „В. Левски“ – Девня, „Овергаз“, Сдружение „Кашалот“ и панелна дискусия. ИУ – Варна ще представи „Маркетингови проекции на КСО“.

Участието е с вход свободен и предварителна регистрация. Има осигурен транспорт от и до Варна, като е нужно да се заяви във формата за регистрация.