Нов декан на Финансово-счетоводен факултет

На провелото се на 12 юни 2019 г. Общо събрание на Финансово-счетоводния факултет на ИУ-Варна за декан бе избрана доц. д-р Христина Благойчева от катедра „Финанси“. Академичният състав на катедрата я поздравява и ѝ пожелава много бъдещи успехи!