Среща на Експертна група на НАОА с потребители на кадри