Среща на Експертна група на НАОА със студенти и докторанти