Среща на Експертна група на НАОА с преподаватели и служители