Първа международна Еразъм+ седмица

Първа международна Еразъм+ седмица

Икономически университет - Варна организира Първа международна Еразъм+ седмица. Събитието ще бъде проведено в периода от 17-21 юни 2019 г. с инициативата на отдел „Международно сътрудничество“.

Седмицата е посветена на заздравяване на вече съществуващите контакти с избрани експерти и координатори от Международните отдели, създаване на нови връзки и обмен на идеи при работата по програма „Еразъм+“.

В рамките на предстоящата международна седмица ще се проведат семинари, дейности по опознаване и установяване на потенциални партньорства, споделяне на добри практики между представители на различни страни и университети, както и културна програма.