Проф. д.и.н. Иван Русев заминава в Париж

Проф. д.и.н. Иван Русев заминава в Париж като стипендиант на правителството на Република Франция по програмата „Научен престой на високо ниво“ от 10 юни до 9 юли т.г. Кандидатстването за стипендията бе осъществено с одобрението и подкрепата на академичното ръководство на Икономически университет – Варна и след получена покана от Университета „Paris 7 Diderot”, по-специално на неговата структура LADYSS (Laboratoire Dynamiques Sociales et Recompositions des espaces) – водеща в университета и в страната научна лаборатория, в която обменят идеи и развиват научноизследователска дейност преподаватели, и учени от факултетите по икономика, история, география и обществени науки. Предстои работа по научен проект в архивите и библиотеките на френското външно министерство (Centre des Archives diplomatiques), Военното училище, Историческия център във Винсен, както срещи и консултации с преподаватели и докторанти в Университета „Paris 7 Diderot”.

Иван Русев е професор по история на България (стопанска история) в Икономически университет – Варна. Титуляр е на учебните дисциплини: „История на икономиката“ (стопанска история), „Европеистика“, „Глобализация“ за всички специалности в университета. Той е доктор на историческите науки след успешно защитена дисертация на тема: „Търговската модерност на Българското възраждане” в Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” – БАН (2012 г.), доктор по история след успешно защитена дисертация в Института за исторически изследвания – БАН (1996 г.). Автор е на 8 монографии, на над 130 научни статии на български, френски, английски и немски език в сборници и периодики в България, Франция, Румъния, Турция и Полша, на 13 учебника за ВУЗ, съставител на научни сборници и др.