УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МАРКЕТИНГ“ В ОКС „БАКАЛАВЪР“

Указанията за провеждане и защита на задължително практическо обучение за студентите от  спец. „Маркетинг“ през учебната 2018/2019 година са достъпни тук.

Практическото обучение се администрира чрез уеб платформата UEBN (за повече информация – виж https://uebn.ue-varna.bg/bg/subpage/120)